Contracte i condicions generals

Òscar Alemán te l’acreditació professional corresponent expedida pel Consell Català de l’Esport, alhora oscaraleman.com és una marca de Free Flocks muntanya i esquí, S.L., pel que treballa en nom d’aquesta empresa.

Free Flocks muntanya i esquí, S.L. és una empresa organitzadora d’activitats fisicoesportives en el medi natural inclosa en el cens del “Consell Català de l’Esport” amb el N º C-140 , que compleix amb els requisits que li corresponen segons el “Decret 56/2003″, i per el que té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents per a participants. A la vegada disposa del personal qualificat segons la Llei 3 / 2008 de la Generalitat de Catalunya.

Dades fiscals: FREE FLOCKS MUNTANYA I ESQUÍ, SL  CIF: B64968456 del Pont de Suert (Lleida) . Empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al “TOMO 40901, FOLIO 56, HOJA B 372156, INSCRIPCIÓN 1.”

Tot aquell que vulgui contractar els serveis de Free Flocks muntanya i esquí, SL ha de llegir i acceptar que aquí escrit abans de fer la reserva:

1 .- Les activitats realitzades en el medi natural , com ara l’escalada, l’alpinisme, l’esquí, el descens de barrancs, les vies ferrades, les raquetes de neu i el senderisme, són intrínsecament perilloses , en major o menor mesura segons la activitat escollida. Free Flocks muntanya i esquí, S.L. l’informarà concretament dels riscos que comporta aquesta activitat i que vostè haurà d’acceptar voluntàriament si vol realitzar la reserva, per la qual cosa Free Flocks muntanya i esquí, SL declina tota responsabilitat de tots els danys ocorreguts fruit d’accions que estiguin fora del seu abast i de les condicions prèviament pactades.

2 .- Les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques i al nombre i característiques de les persones que hi participin. Els horaris, itineraris i formes a seguir, es poden modificar o fins i tot suspendre en la seva totalitat o en part, si les circumstàncies ho aconsellen i sempre sota el criteri de l’empresa o els guies de muntanya o tècnics.

3 .- Un cop feta la reserva no es retornarà l’import efectuat , excepte si així es pacta de forma expressa.

4 .- El client afirma no tenir problemes físics previs a l’activitat , no haver ingerit medicaments que li impedeixin la realització correcta de l’activitat, ni haver consumit algun tipus d’estupefaents, drogues o alcohol abans de realitzar l’activitat. En cas de ser dona, té l’obligació de comunicar abans de la reserva un possible embaràs.

5 .- Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares o tutors legals , i si no n’hi hauran de lliurar l’autorització i consentiment de participació a l’activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors legals.

6 .- El client ha de fer cas de les indicacions i consells que el guia o tècnic li indiqui , així com mostrar respecte cap a tot el grup.

7 .- El material proporcionat per a la realització de les activitats està homologat si així es requereix i en correcte estat d’ús. En el cas que el participant porti material propi, aquest serà supervisat pels nostres tècnics i només es pot utilitzar si així ho consideren.

8 .- Les dades personals seran incloses a la base de dades exclusivament per a ús intern i segons la llei de protecció de dades 15/1999 (LOPDCP). Les dades personals es tractaran amb confidencialitat.

Comments are closed.